Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
Phòng GD-ĐT Huyện Cầu NgangSổ tay hướng dẫn xây dựng và phát triển môi trường ngoại ngữ trong các trường tiểu học Tải về
1147/QĐ-UBNDPhòng GD-ĐT Huyện Cầu NgangQuyết định ban hành kế hoạch chuyển đổi số ngành giáo dục huyện Cầu Ngang giai đoạn [...] Tải về
04/KH-PGDĐT28/02/2023Phòng GD-ĐT Huyện Cầu NgangKế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và [...] Tải về
20/QĐ-UBND22/02/2023Phòng GD-ĐT Huyện Cầu NgangKế hoạch số 20/KH-UBND của UBND huyện Cầu Ngang về việc thực hiện Kế hoạch hành động của [...] Tải về
2975/QĐ-UBND30/09/2022Phòng GD-ĐT Huyện Cầu NgangQuyết định số 2975/QĐ-UBND v/v công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc [...] Tải về
Văn bản mẫu Tải về